JACHTHAVEN 'T EILAND

Privacyverklaring

Jachthaven ‘t Eiland BV gevestigd aan de Muggenwaard 16 (6988BX) Lathum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, wij gebruiken en met welk doel wij deze gegevens gebruiken.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of mocht je inzage willen hebben in de gegevens zoals die bij ons geregistreerd staan, dan vragen wij je contact op te nemen middels onderstaande contactgegevens.

Jachthaven ‘t Eiland BV
De Muggenwaard 16, 6988BX Lathum (Nederland)
Telefoonnummer: 0313-631620
E-mailadres: info@jhte.nl

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten diensten en dienstverlening van Jachthaven ‘t Eiland BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 8/12/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Om onze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. In enkele gevallen doen wij dit samen met derden, of geven wij opdracht daartoe aan derden om deze persoonsgegevens te verwerven en te verwerken. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, daarom leggen we ook uit in de verklaring op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld:

Duidelijk zijn en verklaren voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
Wij je eerst nadrukkelijk informeren over het gebruik van cookies op onze website waarmee wij belangrijke informatie over jouw surf- en zoekgedrag, maar ook persoonlijke informatie als je gebruikersnaam opslaan en verwerken op jouw computer en onze server(s);
We je eerst nadrukkelijk er op wijzen dat wij jouw persoonsgegevens zullen verwerken daar waar dat noodzakelijk is, en dat door het gebruik van onze website je hier nadrukkelijk mee instemt.
Wij ons beperken tot het verzamelen van persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren;
We alleen persoonlijke gegevens van jou delen met andere partijen op het moment dat dit noodzakelijk is om onze diensten en dienstverlening te kunnen verstrekken of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
Wij zeer strikte en passende afspraken hebben gemaakt met derde partijen (o.a. leveranciers als PostNL, Blauwe Vlag en HISWA) om er o.a. voor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden;
Wij zeer strikte en passende beveilingsmaatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derden die in opdracht van ons jouw persoonlijke gegevens verwerken;
Wij het helemaal niet raar vinden als jij ons vraagt welke persoonlijke gegevens wij over en van jou geregistreerd hebben, en zodoende jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens (op jouw verzoek) ter inzage aan te bieden, aan te passen of zelfs te laten verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten, onze websites en onze communicatie kanalen laat je (bedoeld en onbedoeld) altijd bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken echter niet altijd jouw persoonsgegevens. Dit is sterk afhankelijk van welke dienst(en) je gebruik maakt. Zo verwerken wij je credit card gegevens alleen als je deze registreert in je account òf wanneer je de betaling met je credit card verricht.
Afhankelijk van hoe jij onze website(s) gebruikt en welke diensten je via onze Jachthaven afneemt kunnen wij de volgende gegevens van jouw verwerken:

Persoonlijke informatie (voor- & achternaam)
Persoonlijke informatie (geslacht)
Persoonlijke informatie (geboorte datum)
Persoonlijke informatie (nationaliteit)
Persoonlijke informatie (adres gegevens)
Persoonlijke informatie (E-mail adres)
Persoonlijke informatie (Mobiel of telefoonnummer)
Persoonlijke informatie (Bank en of credit card gegevens)
IP-adres(sen)
Klant-, bestel- en/of ordernummer
Foto- en/of video-opnamen (waaronder ook beveiligingsbeelden)
Chat- gesprekken (Whatsapp, chat en Social media)
Klikgegevens (Analytics, Cookies)
Zoekopdrachten
Betaalhistorie / betaalverleden (BKR)
Browser informatie (type browser en apparaat)
Systeeminformatie (OS, Device)
Bestelgegevens (artikel informatie)
Bestelgegevens (tarieven / orderwaarden)
Accountgegevens (gebruikersnaam / wachtwoord)
Kopie identiteitsbewijs

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken alle hiervoor vermelde gegevens voor de verschillende doeleinden, afhankelijk van welke diensten je afneemt, bestellingen en orders bij ons plaatst, en de wijze waarop je van onze diensten gebruik maakt. Hierbij is het belangrijk om te weten dat wij je gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van ONZE dienstverlening. Hiermee willen we direct duidelijk maken dat het doel van de verwerking van jouw gegevens altijd verband houdt met de opdracht die door jou is verstrekt. Globale voorbeelden van doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken zijn:

Het afhandelen van je bestelling of opdracht tot reparatie;
Het afhandelen van je betaling;
Het verzenden en/of gereed maken van je bestelling;
Het leveren van de door jou gewenste diensten, zoals een ligplaats of stalling;
Het verifiëren van jouw identiteit bij aankopen, huur en verhuur;
Het afhandelen van je garantieverzoeken.

Daarnaast moet je ook denken aan doeleinden als:

Contact opnemen per telefoon of e-mail indien dit nodig is m.b.t. de afhandeling van je bestelling, reparatie of afgenomen dienst;
Informatie toe te kunnen sturen over onze producten en diensten;
Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, echter wel en uitsluitend na jouw expliciete toestemming voorafgaand;
Jouw gedrag op onze website te analyseren zodat we onze website (doorlopend) kunnen verbeteren;
Jouw zoekopdrachten (op onze website) om zo te beoordelen welke producten jij het meest interessant vindt;
Onze belastingaangifte en/of andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen verstrekken wij jouw gegevens ook aan een derde partij, veelal omdat dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of onze diensten of voor het afhandelen van reparaties of garantiegevallen. In al deze gevallen hebben wij met deze derde partij (ook wel verwerker genoemd) een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, waarin we expliciete afspraken hebben gemaakt om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo maken wij de afspraak met deze partijen dat jouw gegevens worden verwijderd (of geanonimiseerd) op het moment dat deze niet meer nodig zijn en dat jouw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden.

Met alle verwerkers hebben we afgesproken middels de verwerkersovereenkomsten dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Alle verwerkers mogen wel het recht voorbehouden om de gegevens die zij verwerken te gebruiken ter verbetering van de eigen dienstverlening. Indien zij gegevens delen met andere partijen dan zij als betrokken verwerker, dan is dit alleen toegestaan als dit (volledig) geanonimiseerd gebeurt.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Betrokken partijen (derden)

Omdat wij je privacy belangrijk vinden, zijn we ook open en transparant over alle persoonlijke gegevens die we verwerken en laten verwerken. Onderstaand tref je een overzicht aan van de betrokken partijen (derden) die jouw gegevens verwerken:

1.1 HISWA
Als organisatie zijn wij voor onder andere onze jachthaven en bootverhuur aangesloten bij de HISWA. Hierdoor maken wij gebruik van de HISWA algemene voorwaarden, geschillenregeling en andere diensten.

Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen worden gedeeld met HISWA, mocht er een situatie ontstaan waardoor deze dit verlangd. Jouw persoonsgegevens worden nooit standaard en zonder enig reden daartoe met HISWA gedeeld.

1.2 MBPWS
Voor onze website(s), webwinkel(s) en automatisering maken wij gebruik van de diensten van MBPWS. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden op de systemen van deze partij verwerkt. Hierdoor heeft MBPWS toegang tot jouw gegevens wanneer zij ons (technische) ondersteuning bieden. MBPWS zal jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Naast onze website(s), webwinkel(s) en technische systemen zorgt MBPWS er ook voor dat wij je kunnen mailen en dat je mail van ons ontvangt. MBPWS zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Voor ons regulier (zakelijk) e-mailverkeer maken wij ook gebruik van de diensten van MBPWS.

MBPWS heeft passende en verregaande technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MBPWS heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

MBPWS is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, firewalls en beveiliging-systemen en een sterk wachtwoordbeleid.

1.3 MULTISAFEPAY
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel(s) maken wij gebruik van de diensten van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt je NAW- en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer.

Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

1.4 AFTERPAY
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel(s) maken wij gebruik van het platform van Afterpay. AfterPay verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten, online retailers en bezoekers van haar website. Welke gegevens Afterpay verzamelt, is afhankelijk van de dienst die je gebruikt.

Afterpay verzamelt alleen persoonlijke gegevens als je ook daadwerkelijk gebruik maakt van Afterpay als betaalmethode (betalen achteraf). Afterpay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Afterpay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Afterpay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Afterpay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.

1.5 MYPARCEL
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket ook te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. Maar ook je telefoonnummer en e-mail adres verstrekken wij.

MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij stelt zij onderaannemers beschikbaar (zoals PostNL) aan wie zij deze gegevens ook verstrekt.

Beveiliging en bewaren van jouw gegevens

Om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Jouw gegevens worden (door ons) niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bijvoorbeeld de gegevens in jouw account; wanneer je ons verzoekt jouw gegevens te verwijderen zullen we jouw account op onze website verwijderen. Jouw persoonlijke informatie zoals NAW gegevens blijven echter 7 jaar bewaard in onze administratie, doordat de wet ons dit verplicht. Na deze 7 jaar worden die gegevens wel verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat we alles goed in orde hebben, hebben wij de volgende maatregelen genomen (zichtbaar en onzichtbaar) om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware zoals een virusscanner, firewall en intrusion detection;
TLS (voorheen SSL), waarmee wij jouw gegevens versturen via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je herkennen door het “https” voorvoegsel in je url en het hangslotje in de adresbalk;
2-weg authenticatie voor externe opslagbronnen;
Maandelijkse (automatische) controle van onze systemen op beveilingslekken en mogelijke gevaren.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website maken we gebruik van Cookies. Niet die lekkere -met chocolade stukjes en verse roomboter-, maar kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze functionele, analytische en tracking cookies dienen het belang van pure, technische functionaliteit. Met deze cookies zorgen we er voor dat:

De site naar behoren werkt, bijvoorbeeld dat bepaalde zaken juist weergegeven worden;
Dat je voorkeursinstellingen kunt gebruiken, bijvoorbeeld hoe producten worden weergegeven of welke taal je de website wilt zien;
We je surfgedrag (op onze website) kunnen bijhouden, zodat we een beter inzicht hebben in hoe de website beter ontwikkeld kan worden.

We plaatsen ook functionele en analytische cookies die van mindere technische aard zijn. Deze cookies zijn veel minder van belang en zorgen ervoor dat:

We je kunnen blijven interesseren voor onze producten wanneer je aan het surfen bent op andere websites;
We meer inzage krijgen over welke producten je interessant vindt en hoe we daarop kunnen richten;
Je vaker gerichte advertenties ziet van producten die je bekeken hebt, dan advertenties van producten waar je niets mee hebt.

Zodra je onze website(s), webwinkel(s) en systemen voor de eerste keer gebruikt informeren we je middels een melding op de website dat we deze cookies gebruiken. Omdat onze website afhankelijk van deze cookies is en we geen selectie aan “cookie-smaakjes” bieden, vragen we je toestemming ervoor middels instemming door gebruik. Dit betekent dat je instemt met het plaatsen van cookies als je onze site(s) blijft gebruiken.

Afmelden van deze cookies is heel eenvoudig, je browser is zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Ook eerder opgeslagen informatie kun je eenvoudig verwijderen. Een handleiding daarvoor is te vinden op https://www.cookiesuitschakelen.nl/.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij verzamelen dus ook informatie over jouw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets die zij verkrijgen van andere bedrijven op een bepaalde manier interpreteren en op die manier mogelijk jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Overigens anonimiseren wij de gegevens die wij verwerken in ons Google Analytics account. Hierdoor is de data die wij bij Google verwerken vrijwel niet voor interpretatie vatbaar en daarmee een stuk prettiger voor jouw privacy.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Jachthaven ‘t Eiland BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zien wij ons gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Geatomatiseerde besluitvorming

Jachthaven ’t Eiland BV neemt niet niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen hebben of kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, iemand anders of een door jou genoemde te sturen.

Jouw verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens stuur je aan info@jhte.nl. Om misbruik van jouw gegevens te voorkomen, sturen wij deze gegevens altijd naar het bij ons bekende en in onze systemen geregistreerde e-mail adres. Wanneer je wenst dat je gegevens naar een ander e-mail adres, organisatie of per post toegestuurd worden dan zullen we je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 30 dagen, op je verzoek.

Klachten en toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder voor de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens op een manier verwerken die in strijd is met de privacywet, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor ga je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan door ons van tijd tot tijd gewijzigd worden. Nieuwe inzichten of wijzigende regelgeving kunnen hier bijvoorbeeld de aanzet toe zijn. Wijzigingen zullen wij altijd op onze website publiceren. Jouw gegevens gebruiken wij echter nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden deze verklaring op geregelde basis te raadplegen, zodat je altijd van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Externe websites

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van externe partijen welke door middel van links met onze websites zijn verbonden. Jachthaven ‘t Eiland kan op geen mogelijkheid een garantie bieden dat deze websites op een betrouwbare wijze met jouw persoonsgegevens omgaan. Voordat je verder surft op een website waar wij naar toe linken verzoeken wij je altijd en eerst de Privacy verklaring door te nemen voor meer informatie over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 12 december 2018.