Werkplaats Tarieven

 

Werkplaats Tarieven

• Er wordt jaarlijks een onderhoudsbeurt aan uw motor uitgevoerd. • De onderhoudsbeurt zal een standaard beurt zijn.
• De prijs wordt van te voren vastgelegd.
• Overige werkzaamheden uitgevoerd door onze monteur vallen   ook onder dit tarief.

*Prijs is inclusief BTW.

• U geen ligplaats heeft bij Jachthaven ’t Eiland.
• Er sprake is van een spoedgeval, maar wanneer u geen   regelmatig onderhoud door Jachthaven ’t Eiland uit laat voeren.

Dit tarief geldt indien:

*Prijs is inclusief BTW.

• Er sprake is van een spoedgeval, maar wanneer u geen regelmatig onderhoud door Jachthaven ’t Eiland uit laat voeren.
In dit geval is het tarief € 70,79

*Prijs is inclusief BTW.

Dit tarief geldt niet indien:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Voor niet specialistisch onderhoud geldt een tarief van € 42,35 incl. BTW.